Jesienna wyprawa w Sudety

sk17
sk11
sk12
sk13
sk14
sk15
sk16
sk05
sk06
sk07
sk08
sk09
sk10
sk01
sk02
sk03
sk04
Previous Next Play Pause
W dniach 28-29.09.2023r. korzystając z uroków jesieni uczniowie klasy IInPR oraz delegaci z klas piątych wraz z opiekunami:  p.Magdaleną Peszke, p.Aurelią Wieczorek oraz p. Grzegorzem Wieczorkiem udali się na wycieczkę objazdową, zwiedzając atrakcje turystyczne Sudetów i to zarówno po ich czeskiej, jak też polskiej stronie. W trakcie pierwszego dnia ekipa spędziła wiele magicznych chwil wędrując oraz płynąc łodzią trasami Skalnego Miasta w miejscowości Adrspach w czeskiej części Sudetów. Po nocy spędzonej w pensjonacie Lissa w uroczym zakątku Kotliny Kłodzkiej, drugi dzień wyprawy upłynął w tajemniczej scenerii legendarnej twierdzy rodziny Hochbergów i jej podziemi, znanych ze stale odkrywanych tajemnic II Wojny Światowej” - zamku Książ.

EKO-PRZYSTAŃ

arch01
arch02
arch03
arch04
arch05
arch06
Previous Next Play Pause

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu wzięło udział w I edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Ekopracownia pod chmurką 2023”. Celem konkursu było dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań dotyczących utworzenia na terenie należącym do szkoły przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp.

Dzięki pracy nauczycieli oraz uczniów zawodu technik architektury krajobrazu powstał projekt „EKO-PRZYSTAŃ w ZCKOiZ w Zabrzu”, który znalazł się na liście zwycięskich placówek oświatowych. Nasza szkoła uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 66 480 zł na realizację wyżej wymienionego projektu o łącznej wartości 83 980 zł.

Już w czasie wakacji rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu „EKO-PRZYSTAŃ w ZCKOiZ w Zabrzu” (które na bieżąco można śledzić na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100090456197816 ). Na terenie objętym projektem pojawią się elementy edukacyjne w postaci tablic wiedzy, zegara słonecznego oraz elementy małej architektury ogrodowej takie jak stoły parkowe, altana, pergola, trejaż a także komponenty sprzyjające środowisku jak karmnik i poidełko dla ptaków, łąka kwietna z domkiem dla owadów, małe oczko wodne, kompostownik, beczka na deszczówkę. A wszystko otoczone będzie różnorodnymi, kolorowymi gatunkami roślin ozdobnych, które stworzą nie tylko ogrodowy klimat eko-pracowni, ale także pozytywnie wpłyną na lokalne środowisko poprzez tworzenia nowych siedlisk rozwoju dla owadów, pszczół oraz okolicznych zwierząt.

„EKO-PRZYSTAŃ w ZCKOiZ w Zabrzu” będzie eko-pracownią pod chmurką, stworzoną dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli ZCKOiZ, z której będzie można korzystać zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Aktywizacja młodzieży poprzez uatrakcyjnienie nauczania wprowadzeniem zajęć terenowych i żywych lekcji (szczególnie z biologii i przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu, ale także geografii, chemii czy fizyki) podniesie jakość kształcenia w naszej szkole. „EKO-PRZYSTAŃ w ZCKOiZ w Zabrzu” ma umocnić i we właściwym kierunku kształtować wrażliwość młodzieży na otaczającą przyrodę oraz rozwijać zainteresowania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. A ponadto ma być przestrzenią wzajemnej integracji, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz miłego spędzenia czasu pomiędzy lekcjami.

„Eko-skwerek”

arch03
arch04
arch05
arch06
arch07
arch08
arch09
arch10
arch11
arch12
arch13
arch14
arch15
arch16
arch17
arch18
arch19
arch01
arch02
Previous Next Play Pause

I zrobiło się ładniej przed wejściem głównym do budynku ZCKOiZ. A to wszystko za sprawą ciężkiej i wytrwałej pracy uczniów technikum architektury krajobrazu, którzy w czasie zajęć praktycznych realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, pod opieką Pani Marty Kot, nasadzili rośliny ozdobne: kostrzewę siną (Festuca cinerea Vill.), rojniki (Sempervivum L.) i goździki (Dianthus L.) z jednej strony a z drugiej lawendę wąskolistną (Lavandula angustifolia), jeżówki (Echinacea Moench) oraz rozplenicę japońską (Pennisetum alopecuroides). Teraz czekamy, aż wszystkie rośliny się dobrze ukorzenią i zaaklimatyzują do nowych warunków stanowiskowych. Wierzymy, że gdy wszyscy będziemy je pielęgnować, podlewać i dbać o nie to odwdzięczą się pięknym kwitnieniem. Dziękujemy wszystkim uczniom technikum architektury krajobrazu, że dbają o zieloną przestrzeń wokół naszej szkoły.
Nasadzenia powstały w ramach projektu ekologicznego „Eko-skwerek pod sosnami”, na którego fundusze pozyskano poprzez ZARZĄDZENIE NR 310/WO/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2023 roku zadania pn.: "Edukacja ekologiczna - promocja ekologii" w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.