Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, po raz kolejny tworzy klasę patronacką. Tym razem młodzież będzie się kształcić w zawodzie monter izolacji przemysłowych. Klasę swoim patronatem objęła firma KAEFER SA, działająca w wielu branżach przemysłowych, począwszy od  przemysłu naftowego, gazowego, energetycznego i farmaceutycznego po górnictwo, przemysł stoczniowy i budownictwo. Jest to Firma dostarczająca produkty, systemy, rozwiązania oraz usługi klientom na całym świecie.

Klasa patronacka jest połączeniem szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy. Poprzez tego rodzaju działania Firma KAEFER wspiera kształcenia uczniów szkół branżowych. Dzięki temu uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zabrzu będą mogli współpracować ze specjalistami, obsługiwać nowoczesny sprzęt oraz poznawać nowoczesne technologie. To bezcenna wartości i umiejętności, które pozwolą im na bezpośrednie przejście z etapu edukacji do pierwszej pracy.


Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach objął patronatem naukowym uczniów i nauczycieli Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu. Celem porozumienia jest rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń, w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami Szkoły, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału.