Żołnierze Wyklęci-Pamiętamy!

zw01
zw02
zw03
zw04
zw05
Previous Next Play Pause

W kwietniu 2023r. uczniowie Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego znaleźli się w gronie instytucji, które podjęły się realizacji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego:”Szkoła Patriotów”,zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Projekt pozwala na bardzo szerokie podejście do kształtowania i pielęgnowania wartości patriotycznych, co zostało odzwierciedlone w zestawie jego celów, do których zgodnie z regulaminem należą:

- przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,

- upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,

- systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji , dziedzictwa narodowego i kulturowego

- pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,

- dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek z historii regionu, kraju

- współpraca z lokalną społecznością,

- rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

W ramach przedmiotowego projektu zamierzamy przywracać i podtrzymywać pamięć o Żołnierzach Wyklętych-bohaterach podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, biorąc udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca w Zabrzu. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie pod tablicą poświęconą płk. Łukaszowi Cieplińskiemu, która znajduje się na kamienicy przy ul. Wolności 279 w Zabrzu, gdzie w/w działał w konspiracji pod pseudonimem Marian Kaczmarek.


1 marca to dzień, w którym tradycyjnie uczestniczymy w obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Warto przypomnieć, iż są to Polscy bohaterowie podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy mimo faktu, że po II Wojnie Światowej zostali zdradzeni przez zachodnich sojuszników nie zaprzestali walki o suwerenną Polskę. Tegoroczne obchody zostały zorganizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UM w Zabrzu, gdzie w trakcie okolicznościowej uroczystości, przedstawiciele klas mundurowych ZCKOiZ złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą płk. Łukaszowi Cieplińskiemu. Znajduje się ona na kamienicy przy ul. Wolności 279, gdzie pod przykrywką prowadzenia sklepu, pod pseudonimem Marian Kaczmarek, działał on w konspiracji. Następnie w tej właśnie kamienicy 28 listopada 1947 roku został aresztowany. Po torturach w trakcie brutalnego śledztwa, władze komunistyczne wydały na niego wyrok śmierci. Pułkownik został zabity strzałem w tył głowy 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu.