foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
foto09
foto10
foto11
foto12
foto13
foto14
foto15
foto16
foto17
foto18
foto19
foto20
foto21
Previous Next Play Pause

Strategic partnerships project: "Building multiculturalism: undertaking dialogue without sacrificing one's own cultural identity" / "Building Multiculturalism: entering into a dialogue without sacrificing our cultural identities" within Action KA2 Cooperation for innovation and exchange of good practices of the Erasmus + Program. As part of the project, a group of young people training in the profession of advertising techniques, photography and multimedia techniques, and graphic techniques and digital printing collaborates in international activities carried out by a partner school in San Cristobal, Spain, other partners are schools from Greece and Italy. The aim of the project is to learn about multiculturalism, improve language skills and improve skills in group work.

Projekt partnerstw strategicznych: „Budowanie wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania własnej tożsamości kulturowej” / „Building Multiculturalism: entering into a dialogue without sacrificing our cultural identities” w ramach Akcji KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Programu Erasmus+. W ramach projektu grupa młodzieży kształcących się w zawodzie technik reklamy, technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej współpracuje w działaniach międzynarodowych prowadzonych przez szkołę partnerską w San Cristobal w Hiszpanii, pozostałymi partnerami są szkoły z Grecji i Włoch. Celem projektu jest poznanie wielokulturowości, doskonalenie umiejętności językowych oraz doskonalenie umiejętności w pracy grupowej.