mgr inż. Mariola Jakubiec - Gawron

Dyrektor

mgr Piotr Saletnik

wice dyrektor

mgr inż. Aurelia Wieczorek

kierownik szkolenia praktycznego