Kolorowy zakątek

arch07
arch08
arch09
arch10
arch11
arch12
arch13
arch14
arch15
arch16
arch01
arch02
arch03
arch04
arch05
arch06
Previous Next Play Pause

Nasi uczniowie technikum architektury krajobrazu z ZCKOiZ lubią realizować projekty w terenie. Tym razem powstało kolorowe nasadzenie z roślin ozdobnych przed wejściem do budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, gdzie uczniowie realizują zajęcia praktyczne pod opieką Pani Marty Kot. Projekt „Kolorowy zakątek” to większe przedsięwzięcie, którego ostatecznym celem jest stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku w czasie przerw między zajęciami dla uczniów i słuchaczy CKPiU w Zabrzu. W tym roku pojawiły się nasadzenia z: jałowca skalnego (Juniperus scopulorum), funki (Hosta), żurawki (Heuchera), brunery (Brunnera), berberysów (Berberis L.) i kostrzewy sinej (Festuca cinerea Vill.). Podłoże pod rośliny zostało zaprawione ziemią żyzną. Teraz czekamy, aż wszystkie rośliny się dobrze ukorzenią i zaaklimatyzują do nowych warunków stanowiskowych. Wierzymy, że gdy wszyscy będziemy je pielęgnować, podlewać i dbać o nie to odwdzięczą się pięknym kwitnieniem. Dziękujemy wszystkim uczniom technikum architektury krajobrazu z ZCKOiZ, że dbają o zieloną przestrzeń wokół CKPiU w Zabrzu. Nasadzenia powstały w ramach projektu ekologicznego „Eko-skwerek pod sosnami”, na którego fundusze pozyskano poprzez ZARZĄDZENIE NR 310/WO/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2023 roku zadania pn.: "Edukacja ekologiczna - promocja ekologii" w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.

Minisad

  • Ulotka
  • Plakat

Już jest! Minisad w ZCKOiZ w Zabrzu! Dzięki zaangażowaniu grupy ARCHITEKTÓW SADÓW, w ramach projektu Tradycyjny Sad, powstał przy ZCKOiZ minisad składający się z 5 tradycyjnych odmian jabłoni.
Ogólnopolski projekt edukacyjny TRADYCYJNY SAD organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska powstał z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu (więcej na stronie www.tradycyjnysad.pl). Nasi uczniowie z klasy 2 wAB otrzymali w ramach projektu grant, który został przeznaczony na zakup 5 sadzonek tradycyjnych drzew owocowych:
- jabłoń odmiana Cesarz Wilhelm
- jabłoń odmiana Antonówka Biała
- jabłoń odmiana Reneta Landsberska
- jabłoń odmiana Złota Reneta
- jabłoń odmiana Czerwona Papierówka
Ponadto zakupiono rośliny towarzyszące takie jak miętę pieprzową, aksamitkę rozpierzchłą oraz lawendę wąskolistną, paliki do stabilizacji drzewek oraz ziemię żyzną.
18 maja 2023r. odbyło się nasadzenie roślin w zaplanowanym miejscu. Nie było łatwo, ponieważ podłoże było bardzo kamieniste a ziemia gliniasto-piaszczysta. Nasi Architekci Sadów dali jednak radę i nasadzili drzewka z pełną zaprawą dołków dużą ilością ziemi żyznej. Wokół każdego drzewka nasadzono rośliny towarzyszące, których zadaniem jest minimalizacja ilości szkodników roślin owocowych. Teraz pozostaje czekać! Uczniowie będą doglądać drzewka a gdy pojawi się coś niepokojącego od razu interweniować w celu minimalizacji rozwoju chorób oraz działania szkodników roślin sadowniczych.

Tradycyjny sad. "Czytaj więcej"
Czytaj więcej

Regulamin konkursu na ulotkę o segregacji odpadów

Regulamin "Czytaj więcej"
Czytaj więcej