– „EKO-PRZYSTAŃ w ZCKOiZ w Zabrzu”, dofinansowaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To było ważne wydarzenie dla naszej szkoły, w którym uczestniczyli Pani Katarzyna Dziuba Wiceprezydent Miasta Zabrze, przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy zabrzańskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych oraz Pani Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, wykonawca – właściciel firmy GREEN HAMMER PLUS oraz projektant i wykonawca zegara słonecznego. W czasie uroczystości uczniowie technikum architektury krajobrazu zaprezentowali krótkie wystąpienie na temat zasad ekologicznego życia na co dzień. Następnie nauczyciele, pani Małgorzata Gruszczyńska, która zaprojektowała ekopracownię oraz pani Marta Kot, nadzorująca jej realizację, przedstawiły etapy powstawania ekopracowni omawiając poszczególne jej elementy. Łączna wartość zadania wyniosła 83 980 zł. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 66 480 zł zaś wkład Miasta Zabrze 17 500 zł. Powstała „EKO-PRZYSTAŃ w ZCKOiZ w Zabrzu” ma sprzyjać edukacji ekologicznej oraz wspomagać prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii czy chemii) i zajęć zawodowych realizowanych w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ponadto „EKO-PRZYSTAŃ w ZCKOiZ w Zabrzu” ma także umocnić i we właściwym kierunku kształtować wrażliwość młodzieży na otaczającą przyrodę oraz rozwijać zainteresowania z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Z ekopracowni będą korzystać uczniowie wraz z nauczycielami zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Ekopracownia stanowić będzie także przestrzeń wzajemnej integracji, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz miłego spędzenia czasu. Na terenie ekopracowni znalazły się elementy małej architektury ogrodowej takie jak pergola, obsadzona roślinami pnącymi, stanowiąca główne wejście do ekopracowni, altana i stoły parkowe z ławkami (w tym jeden umożliwiający grę w szachy, warcaby oraz chińczyka) zlokalizowane w części centralnej ekopracowni oraz trejaż domykający pracownię od strony tworzącego się w ZCKOiZ minisadu. W ekopracowni pojawiły się również elementy edukacyjne w postaci tablic wiedzy na temat Jak możesz chronić środowisko? i EKO zakupy – kupuj rozsądnie oraz zegara słonecznego wraz z tablicą informacyjną. Pozostałe elementy to komponenty sprzyjające środowisku i edukacji ekologicznej takie jak karmnik i poidełko dla ptaków, łąka kwietna z roślin bylinowych, domek dla owadów, małe oczko wodne, kompostownik, zbiornik na deszczówkę. Na terenie ekopracowni nasadzono różnorodne gatunki roślin ozdobnych: ponad 250 szt. bylin, 150 szt. roślin cebulowych, ponad 140 szt. drzew i krzewów ozdobnych a do ich nasadzenia i późniejszej pielęgnacji zakupiono drobne narzędzia ogrodnicze w postaci łopatek, szpadli, motyk, grabi i węży ogrodowych. Ścieżki oraz cały obrys ekopracowni zaznaczono z wykorzystaniem kostki granitowej. Wybrane rabaty pokryto jasnym grysem ozdobnym lub korą. W przyszłości, kiedy rośliny osiągną swoją docelową wysokość w „EKO-PRZYSTANI w ZCKOiZ w Zabrzu” stworzy się ogrodowy klimat, sprzyjający procesowi uczenia się oraz pozytywnie wpływający na lokalne środowisko przyrodnicze jako miejsce nowych siedlisk rozwoju dla owadów, pszczół oraz okolicznych małych zwierząt. W czasie uroczystości miało również miejsce podpisanie symbolicznej karty upamiętniającej tą uroczystość przez Panią Wiceprezydent oraz Panią Dyrektor ZCKOiZ w Zabrzu, która wraz z pamiątkami szkoły trafiła do symbolicznej kapsuły czasu umieszczonej w postumencie zegara słonecznego.