Kreować rzeczywistość – dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu.

Beneficjentem projektu jest Miasto Zabrze

Okres realizacji: od 2020-10-01 do 2021-12-31

Zgodnie z podpisanym Aneksem kwoty wynoszą:

Wartość projektu: 378 374,56  zł

Wartość dofinansowania: 319 068,38 zł

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji uczniów – techników reklamy – poprzez korzystanie z infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodu i potrzeb pracodawców oraz lokalnego rynku pracy. Zakres działań obejmował wykonanie prac budowlanych i instalacyjno-elektrycznych w salach lekcyjnych i zapleczach dydaktycznych oraz części korytarza w celu utworzenia zespołu pracowni techniki reklamy w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu. Projekt obejmował także zakup sprzętu dydaktycznego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na  zwiększenie kompetencji uczniów szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy poprzez korzystanie z infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodu i potrzeb pracodawców, z ujęciem najbardziej nowoczesnych trendów w nauczaniu reklamy. Ponadto projekt miał na celu dopasowanie standardów technicznych sprzętu do praktycznej nauki i do warunków zbliżonych do sytuacji w branży reklamowej oraz budowania relacji z pracodawcą jak również wzmocnienie relacji i powiązań uczeń – szkoła zawodowa.

kreowac10
kreowac02
kreowac08
kreowac05
kreowac01
Previous Next Play Pause