Smaller Default Larger

 

62822
Zaprezentuj się - licznik wejść

 

PIĄTEK 23.03.2018

 

mgr E.Dzierzęga

3-4.II R – mgr B.Marzec-Kałuża

5.I R - mgr B.Marzec-Kałuża

5-9.III R – mgr A.Koclęga

 

mgr inż. arch. M.Gruszczyńska

1.I T – grupa zwolniona

2.IV T – mgr A.Zeidler

 

mgr B.Szopa

2.IV AG – mgr R.Woźniak (WF)

3.I R – mgr inż. E.Dwornik (matematyka)

4.I R – mgr A.Urbańska (WF)

5.I T – mgr A.Zeidler

6.II G – mgr inż. K.Nowoświat

 

lic. T.Garbas

1.II R – grupa zwolniona

2.II R – mgr inż. T.Rzeszowski

3-4.II T – mgr inż. T.Rzeszowski

 

mgr inż. A.Macuska-Kozioł

1.III BM – mgr K.Sowislok

4.I T – mgr D.Grabka (geografia)

 

mgr S.Pukiewicz-Kubat

2.II G – mgr I.Markowicz (j.polski)

3.II G – mgr R.Albrecht

4.III T – mgr M.Peszke

5.IV T – mgr M.Peszke (geografia)

6.II PD – mgr M.Chrobok

7.I R – mgr I.Markowicz (j.polski)