Smaller Default Larger

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej  - sierpień 2018

ZCKOiZ

Część pisemna – 21 sierpnia 2018, godzina 9.00, w sali 201: G. Wieczorek, M. Janik

- z matematyki (nowa formuła),

- z matematyki (stara formuła).

 

Część ustna z języka angielskiego – 21 sierpnia 2018, godzina 9.00, w sali 108: A. Zeidler

 

Centrum Edukacji:

Część pisemna – 21 sierpnia 2018, godzina 9.00: E. Kędzia-Rybicka

- matematyki

Część pisemna – 21 sierpnia 2018, godzina 9.00: T. Garbas

- z języka angielskiego (nowa formuła)

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

Część pisemna – 21 sierpnia 2018, godzina 9.00: R. Albrecht

- matematyki