Smaller Default Larger

O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów. Wybrane zajęcia edukacyjne brane pod uwagę do przyjęcia dla:

 • Technikum  nr  6:
  • geografia,
  • Informatyka
  • zajęcia  artystyczne,
  • zajęcia techniczne (technik mechanik, technik geodeta, technik budownictwa, technik drogownictwa).
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6:
  • geografia,
  • informatyka,
  • zajęcia techniczne.
Szczegóły naboru do Zabrzańskiego Centrum Kształcenie Ogólnego i Zawodowego "Czytaj więcej"
Czytaj więcej