Smaller Default Larger

Szkolne Koło Wolontariatu i PCK zaprasza wszystkich chętnych do pracy na rzecz innych-odrzuconych, mniej posiadających i pokrzywdzonych przez los. Oni potrzebują naszej pomocy. Pomocy tym ważniejszej, że darowanej bezinteresownie. Nie wszystko w dzisiejszym świecie da się przeliczyć na pieniądze. Każdy może służyć innym radą, pomocą, swoim wolnym czasem lub po prostu obecnością. Może oferta wolontariatu skierowana jest właśnie do Ciebie?! Zgłoszenia przyjmują opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

mgr inż. Aurelia Wieczorek, mgr inż. Agnieszka Macuska-Kozioł i mgr Grzegorz Wieczorek.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych jest Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze.
Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie http://zckoiz.zabrze.pl/pliki/RODO/Informacja.pdf