Smaller Default Larger

Szkolne Koło Wolontariatu i PCK zaprasza wszystkich chętnych do pracy na rzecz innych-odrzuconych, mniej posiadających i pokrzywdzonych przez los. Oni potrzebują naszej pomocy. Pomocy tym ważniejszej, że darowanej bezinteresownie. Nie wszystko w dzisiejszym świecie da się przeliczyć na pieniądze. Każdy może służyć innym radą, pomocą, swoim wolnym czasem lub po prostu obecnością. Może oferta wolontariatu skierowana jest właśnie do Ciebie?! Zgłoszenia przyjmują opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

mgr inż. Aurelia Wieczorek, mgr inż. Agnieszka Macuska-Kozioł i mgr Grzegorz Wieczorek.