Smaller Default Larger

Wydział Oświaty informuje, że MIASTO ZABRZE uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 285 535,13 zł (koszt całkowity projektu: 338 923,68 zł) na realizację projektu pn. „Kreować rzeczywistość- dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu” (nr wniosku WNDRPSL.12.02.01-2402E9/19-002), w ramach naboru nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014- 2020 Oś Priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego- ZIT. 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych jest Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze.
Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie http://zckoiz.zabrze.pl/pliki/RODO/Informacja.pdf