Smaller Default Larger

Międzyszkolny konkurs „Rajd po Zabrzu” jest coroczną akcją mającą na celu propagowanie historii rodzinnego miasta,rozbudzanie zainteresowania młodzieży historią lokalną swojej „ małej ojczyzny”, ukazywanie wielokulturowości Zabrza, wzbudzanie poczucia dumy z przeszłości miasta.
„Rajd po Zabrzu” jest organizowany przez naszą szkołę od 1994r. Pierwsza edycja odbywała się na poziomie konkursu szkolnego, w którym brały udział całe klasy, chętne do zwiedzania, a następnie podzielenia się zdobytą wiedzą z zastosowaniem różnorodnych technik przekazu. Z roku na rok rosła liczba uczestników.

Fakt ten spowodował rozszerzenie akcji na wszystkie szkoły zabrzańskie, tym samym zyskując rangę konkursu międzyszkolnego.
W roku szkolnym 2014/2015 obchodziliśmy jego jubileuszową, 20-tą edycję. Konkurs odbywa się na poziomie międzyszkolnym, jest przeznaczony dla uczniów zabrzańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego tematyka obejmuje historię Zabrza, a ogromnym wsparciem jest wieloletnia współpraca z uznanym zabrzańskim historykiem,p. Dariuszem Walerjańskim,  który podczas tytułowych „Rajdów”, a także prelekcji podsumowujących konkurs, dzieli się z uczestnikami swoją przeogromną wiedzą z zakresu dziejów, zabytków architektonicznych i zabrzańskich ciekawostek. Specyfika i siła historii Zabrza tkwi w jego przeszłości związanej z rozwojem przemysłu i zabytkami postindustrialnymi na skalę Europy i świata. Z tego też powodu, priorytetowym celem konkursu jest propagowanie dziejów naszego miasta, ukazywanie jego wielokulturowości, rozbudzanie zainteresowania młodzieży historią lokalną „małej ojczyzny” wraz z pragnieniem poszukiwań wydarzeń nieznanych z dotychczas opracowanych monografii. Ważnym przesłaniem jest także wzbudzanie wśród młodych Zabrzan dumy z dorobku swojego miasta oraz uczenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń. Pomimo, że nasza szkoła posiada profil techniczny, kształcąc młodzież Zabrza i miast ościennych w różnych zawodach- staramy się nadać temu procesowi charakter jak najbardziej interdyscyplinarny. Dlatego też rzeczony konkurs jest tak cenny, gdyż rozszerza i kierunkuje zainteresowania naszej młodzieży oraz motywuje ją do doskonalenia umiejętności współpracy z innymi szkołami. Istotną sprawą jest różnorodna tematyka poszczególnych Rajdów. W minionych edycjach uczniowie skupiali swoją uwagę na, m.in.: zabrzańskiej architekturze sakralnej, sportowych obiektach, nekropoliach miasta, zabrzańskich kamienicach, zabytkach poprzemysłowych oraz zabrzańskich drzwiach i bramach. Z tej akcji narodziła się kolejna inicjatywa młodzieży. Od ponad 10 lat uczniowie cyklicznie sprzątają zabytkowy cmentarz.

Wyjątkowość działań podejmowanych w ramach konkursu polega na tym, że uczniowie stają się aktywnymi współtwórcami, którzy poszerzają swoje horyzonty, uwrażliwiają się na piękno naszego miasta postrzeganego przez większość społeczności lokalnej jako miasta przemysłowego. Powstają spektakularne prace: prezentacje multimedialne, komiksy, filmy, plakaty, albumy i eseje. Najlepsze prace są prezentowane podczas seminariów oraz nagradzane cennymi upominkami.