Smaller Default Larger

Technik mechanik/Operator obrabiarek skrawających

Nikt nie wyobraża sobie życia bez różnego typu maszyn i urządzeń. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co jest w środku ? Te niepozorne nieraz obiekty składają się nieraz z setek elementów wykonanych z najwyższą dokładnością, najczęściej przy pomocy różnego typu obrabiarek skrawających. I tu pojawiasz się TY – operator obrabiarek skrawających, obrabiarek sterowanych komputerowo jak i konwencjonalnie, czyli ręcznie i półautomatycznie. Możesz wybrać Technikum jak i Zasadniczą Szkołę Zawodową (Szkołę Branżową I stopnia).

Kwalifikacje, które możesz zdobyć to:

  • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających - Technikum i ZSZ
  • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - Technikum

Opis twojego zawodu:
Operator obróbki skrawaniem będzie specjalistą, który potrafi zaplanować i wykonać cały cykl czynności związanych z obrabianiem elementów różnych metali na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych komputerowo, od przygotowania dokumentacji technicznej, wykonywania niezbędnych obliczeń, dobrania odpowiedniego oprzyrządowania maszyn, materiałów eksploatacyjnych i wartości parametrów skrawania metalu, programowania maszyn CNC aż do obsługi tych maszyn podczas produkcji oraz oceny efektu. Kończąc Technikum, po zdaniu egzaminu maturalnego operator może podjąć studia wyższe np. na Politechnice Śląskiej.

Możliwość zatrudnienia:

Pracę znajdzie w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Może pracować w kontroli technicznej wspierając systemy Zarządzania Jakością. Zatrudniony na stanowiskach kontroli za pomocą odpowiedniego sprzętu i urządzeń pomiarowo-badawczych dokonuje selekcji detali na prawidłowo wykonane lub nienadające się do dalszej obróbki bądź montażu. Mając techniczne wykształcenie może być zatrudniony na stanowiskach związanych z procesami technologicznymi, dobrem odpowiedniego oprzyrządowania maszyn, materiałów eksploatacyjnych, wartości parametrów skrawania aż do obsługi maszyn podczas ich pracy. 
Prowadzimy zajęcia praktyczne w oparciu o kształcenie dualne. W tym zakresie uczniowie odbywają praktyki zarówno w zakładzie pracy jak i w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W ramach porozumienia z firmami POWEN oraz KOPEX Machinery uczniowie otrzymują comiesięczne stypendium.

 

 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych jest Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze.
Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie http://zckoiz.zabrze.pl/pliki/RODO/Informacja.pdf