Smaller Default Larger

Studniówka 2017

Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Studniówka 2017
Previous Next Play Pause

Klasy czwarte bawiły się oddając się uciesze przed ciężkim, zmożonym okresem przygotowań do tego ważnego egzaminu. A jak było ? BYŁO SUPER!!! Zaczęliśmy oficjalnie od ciepłych słów Pani Dyrektor oraz podziękowań dla naszych Wychowawców. Potem obowiązkowy polonez, a później zabawa. Był także program artystyczny, czyli nasza retrospekcja z naszych zajęć. Podsumowując: tradycja, tańce, hulanki swawola... od wieczora do rana...

Walentynki 2017
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Walentynki w ZCKOiZ
Previous Next Play Pause

W naszej szkole odbyły się Walentynki. Strefa 6 zamieniła się w strefę amora. Było słodko, smacznie (bo był też Dzień Tosta), ekscytująco i romantycznie. Mamy nadzieję, że odwiedziliście to miejsce i się wam podobało.

„Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W SEMESTRZE I ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PROJEKTU
W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe dla 60 uczniów klas II-IV technikum i 8 uczniów klas II-III zadadniczej szkoły zawodowej.
  2. Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla 24 uczniów klas IV technikum.
  3. Szkolenie dla 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych na Platformie MOODLE.


Szkolny koordynator projektu Agnieszka Macuska-Kozioł

Regulamin naboru "Czytaj więcej"
Czytaj więcej