Smaller Default Larger

My czyli...

Szkolne Koło Wolontariatu działa od września 2005r przy Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. W skład członków koła wchodzą uczniowie ZCKOiZ, kształcący się w Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu oraz SK PCK są  pani mgr inż. Aurelia Wieczorek, pani mgr inż. Agnieszka Macuska – Kozioł i pan mgr Grzegorz Wieczorek. Regulamin działalności SKW oraz dokonania znajdują się na szkolnej stronie internetowej www. zckoiz.zabrze.pl. SKW zrzesza młodzież chętną do podejmowania działalności  w trzech głównych obszarach aktywności społecznej. Pierwszym, a jednocześnie najważniejszym zadaniem  jest rozwijanie wrażliwości wolontariuszy na potrzeby drugiego człowieka. Kolejne zadanie związane jest z  kreowaniem pozytywnych  zachowań kulturowych w otoczeniu koła, natomiast ostatnie polega na krzewieniu idei krwiodawstwa. W ramach działalności edukacyjnej młodzież angażuje się w udzielanie korepetycji z różnych przedmiotów dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo wolontariuszy w rozmaitych szkoleniach, konferencjach tematycznych oraz zajęciach warsztatowych pozwala członkom SKW wytyczać  a następnie realizować  cele związane z podnoszeniem  kwalifikacji oraz wzbogacaniem swoich doświadczeń. Poza tym członkowie koła mają szansę na wykazanie się oryginalnością, pomysłowością oraz talentem organizatorskim. W trakcie realizowanych działań mogą również zaistnieć określone sytuacje społeczne, które przyczynią się  do wykreowania lidera grupy i poznawanie różnych ról grupowych. Chęć pomagania innym uczniom połączyliśmy z pasją wolontariuszy, inspirując młodzież do aktywnej postawy uczniowskiej np, której nauka łączy się z zajęciami tematycznymi. Również w ramach działania SKW wolontariusze mają często sposobność rozwoju  swoich kompetencji komunikacyjnych poprzez aktywny udział w debatach czy też warsztatach. Wolontariusze od wielu lat angażują się w organizowanie szeregu inicjatyw charytatywnych na terenie naszej szkoły (zbiórka pieniędzy, zbiórka słodyczy, maskotek, organizacja kiermaszu świątecznego), przeznaczonych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka  Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Boromeuszki w Zabrzu. Akcje te prowadzą do obdarowania dzieci paczkami świątecznymi. Również w ramach imprezy Mikołajkowej młodzież przygotowuje program artystyczny, konkursy i dyskotekę dla dzieci z Ośrodka. Wolontariusze chętnie integrują się również z rówieśnikami, nie tylko na terenie Zabrza ale również Gliwic –  w ramach akcji Dreams & Teams. SKW zachęca do współpracy również młodzież nie zrzeszoną w Kole. Starsi wolontariusze bardzo aktywnie również zachęcają młodszych kolegów i koleżanki do zostania wolontariuszami, dzięki czemu SKW może się ciągle rozwijać, nawet gdy młodzież ukończy edukację w naszej szkole.

Wolontariusze i Opiekuni SKW