Smaller Default Larger
Startuj już dziś w swoje życie zawodowe
Niemcy29
Niemcy29
Niemcy01
Niemcy01
Niemcy02
Niemcy02
Niemcy03
Niemcy03
Niemcy04
Niemcy04
Niemcy05
Niemcy05
Niemcy06
Niemcy06
Niemcy07
Niemcy07
Niemcy08
Niemcy08
Niemcy09
Niemcy09
Niemcy10
Niemcy10
Niemcy11
Niemcy11
Niemcy12
Niemcy12
Niemcy13
Niemcy13
Niemcy14
Niemcy14
Niemcy15
Niemcy15
Niemcy16
Niemcy16
Niemcy17
Niemcy17
Niemcy18
Niemcy18
Niemcy19
Niemcy19
Niemcy20
Niemcy20
Niemcy21
Niemcy21
Niemcy22
Niemcy22
Niemcy23
Niemcy23
Niemcy24
Niemcy24
Niemcy25
Niemcy25
Niemcy26
Niemcy26
Niemcy27
Niemcy27
Niemcy28
Niemcy28
Niemcy30
Niemcy30
Niemcy31
Niemcy31
Niemcy32
Niemcy32
Niemcy33
Niemcy33
Niemcy34
Niemcy34
Niemcy35
Niemcy35
Niemcy36
Niemcy36
Niemcy37
Niemcy37
Niemcy38
Niemcy38
Niemcy39
Niemcy39
Niemcy40
Niemcy40
Niemcy41
Niemcy41
Niemcy42
Niemcy42
Niemcy43
Niemcy43
Niemcy44
Niemcy44
Niemcy45
Niemcy45
Niemcy46
Niemcy46
Previous Next Play Pause

„Startuj już dziś w swoje życie zawodowe" jest Programem realizowanym w naszej szkole, współfinansowanym ze środków KA1 PoWer VET. W Odniesieniu do zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - ŚLĄSKIE 2020+” oraz zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020”.

Cele Projektu to m.in..:

  • wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami,
  • podniesienie poziomu znajomości języków obcych osób uczestniczących w projekcie, aby podnieść ich atrakcyjność, jako potencjalnego pracownika na rynku pracy,
  • podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników m.in. poprzez kontakty międzynarodowe umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
  • zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Szkoły w dziedzinie kształcenia i pracy z młodzieżą, aby były one w stanie oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom osób fizycznych w Europie i poza nią,
  • zapewnienie lepszych kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą, co daje możliwość łatwiejszego zaprezentowania swoich kwalifikacji przyszłemu pracodawcy.

Sam projekt to swego rodzaju "start" młodego człowieka w nowe życie - życie zawodowe, w którym uczył się będzie nie w ławce szkolnej, ale w funkcjonującym zakładzie przemysłowym. W marcu 2017, rozdaniem dokumentu Europas, zakończy się pierwszy z etapów. Do tej pory odbyła się jedna mobilność. Objęła ona swoim zasięgiem uczniów klas 2, 3 kierunku technik mechanik - operator obrabiarek skrawających oraz klasy 4 kierunku technik geodeta. W ramach projektu w listopadzie i grudniu młodzież uczestniczyła w stażu zagranicznym w Niemczech. Dla uczniów na kierunku technik mechanik staż obejmował następujące efekty kształcenia:

- stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń,

- umiejętność czytania i przygotowania dokumentacji w produkcji części maszyn i urządzeń,

- umiejętność prowadzenia pomiarów warsztatowych,

- stosowania zasad zarządzania jakością podczas prowadzenia procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń,

- umiejętność prowadzenia procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń,

- znajomość podstaw programowania obrabiarek CNC,

- umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Dla uczniów na kierunku technik geodeta staż obejmował następujące efekty kształcenia:

- stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac,

- przygotowanie stanowiska pracy,

- czytanie, analiza i przygotowanie dokumentacji,

- przygotowanie i użytkowanie sprzętu pomiarowego,

- wykonywanie pomiarów na budowie i w terenie,

- opracowywanie wyników pomiarów

- umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Stażyści oprócz umiejętności zawodowych mieli okazję poznać kulturę oraz zabytki Niemiec. Uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe do stolicy Niemiec – Berlina jak również mieli możliwość zwiedzania Lipska oraz Drezna. Czas wolny to także integracja z młodzieżą z innych projektów (m.in. z Rudy Śląskiej, Katowic, Nowego Miasta nad Pilicą, Częstochowy) oraz krajów (m.in. Rumunia, Portugalia, Słowacja). W przyszłym roku na 4 tygodniowy staż wyjedzie grupa uczniów z klasy 3 kierunku technik budownictwa oraz klasy 4 kierunku technik geodeta.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych jest Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze.
Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie http://zckoiz.zabrze.pl/pliki/RODO/Informacja.pdf