Smaller Default Larger

Nasi uczniowie opanowali EUROPĘ

 
POWER czyli staż w Niemczech
 
„Startuj już dziś w swoje życie zawodowe" jest Programem realizowanym w naszej szkole, współfinansowanym ze środków KA1 PoWer VET. W Odniesieniu do zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - ŚLĄSKIE 2020+” oraz zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020”.
Szczegóły projektu "Czytaj więcej"
Czytaj więcej

POWER VET
 
"MŁODZIEŻ ZDOBYWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” realizowany w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.
Szczegóły projektu "Czytaj więcej"
Czytaj więcej

Staż we Francji - Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Szczegóły projektu "Czytaj więcej"
Czytaj więcej

 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych jest Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze.
Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie http://zckoiz.zabrze.pl/pliki/RODO/Informacja.pdf