Smaller Default Larger

Nasi uczniowie opanowali EUROPĘ

 
POWER czyli staż w Niemczech
 
„Startuj już dziś w swoje życie zawodowe" jest Programem realizowanym w naszej szkole, współfinansowanym ze środków KA1 PoWer VET. W Odniesieniu do zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - ŚLĄSKIE 2020+” oraz zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020”.
Szczegóły projektu "Czytaj więcej"
Czytaj więcej

POWER VET
 
"MŁODZIEŻ ZDOBYWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” realizowany w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.
Szczegóły projektu "Czytaj więcej"
Czytaj więcej

Staż we Francji - Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Szczegóły projektu "Czytaj więcej"
Czytaj więcej