Company Logo
Dzisiaj jest 11 grudnia 2016r.

Wideo M.Szmajnty - technik cyfrowych procesów graficznych


 

Projekt „MŁODZIEŻ ZDOBYWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”
realizowany
w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

Upowszechnianie projektu – spotkanie pierwszej grupy wyjazdowej z gronem pedagogicznym.

W czwartek 24 listopada 2016 r. po powrocie z zagranicznych praktyk zawodowych w Barcelonie, uczennice i uczniowie kształcący się w zawodach technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych, zaprosili Dyrekcję , nauczycieli i pracowników  administracyjnych na spotkanie, by podzielić się nabytymi doświadczeniami umiejętnościami zawodowymi, kulturowymi i społeczno- personalnymi. Uczniowie, posiłkując się prezentacją multimedialną, opowiadali zaproszonym gościom o firmach, gdzie odbywali praktyki, o specyfice wykonywanych czynnościach zawodowych, poznanych technologiach, metodach i rytmie pracy za granicą. Pierwsza część prezentacji skoncentrowana była na nabytych i rozwijanych w firmach przyjmujących umiejętnościach zawodowych, organizacyjnych oraz społecznych. Drugą część prezentacji poświęcili zagadnieniom kulturowo- językowym projektu, dla większości z nich była to pierwsza w życiu podróż za granicę, pierwszy w życiu lot samolotem i pierwsza w życiu możliwość sprawdzenia umiejętności językowych w realnych warunkach komunikacyjnych. Uczestnicy projektu pokazali gościom zdjęcia najciekawszych miejsc w Barcelonie, opowiadali o wrażeniach, jakie wywołała możliwość podziwiania „z bliska” dzieł, które znali z ilustracji w podręczniku, o tym, jak oswajali się z dziełami Picassa, Dalego, Gaudiego i Miró, stopniowo zaczynali czuć i rozumieć sztukę abstrakcyjną. Podkreślali, że dzięki pobytowi w dużym wielokulturowym mieście, czują się naprawdę Europejczykami, mówili, że mieszkając w ogólnodostępnym hotelu w centrum miasta, korzystając z komunikacji miejskiej, pracując pojedynczo lub niewielkich grupkach w firmach, mieli codziennie kontakt z wielokulturowym środowiskiem, komunikowali się w języku obcym, poznali smak regionalnej kuchni katalońskiej, ale też innych kuchni całego świata. Dzięki wspólnie organizowanym zajęciom kulturowym, posiłkom przyrządzanym z produktów z okolicznych sklepików i marketów, grupa składająca się z uczniów trzech klas zintegrowała się i uczyła się organizacji czasu, szacunku dla innych i otwarcia na nowe doświadczenia.

Read more: Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe


Zakończyliśmy akcję charytatywną „Poduszka dla Maluszka” w ZCKOiZ.

Składamy serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy wsparli zakup podusi – przytulanek. Podusie zostaną przekazane dzieciom przebywającym na oddziałach Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Szpitalu Miejskim w Oświęcimiu. Największym zaangażowaniem w to jakże szczytne charytatywne przedsięwzięcie, wykazali się uczniowie klasy IVP wraz z wychowawcą – p. Anną Ocipińską (zakupili 7 podusi). Również klasa IIIP wspólnie z wychowawcą – p. Grażyną Kaczmarek, a także klasa IIIAG z wych. p. Aleksandrem Zeidlerem zakupili po jednej podusi. Ponadto akcja została wsparta przez nauczycieli ZCKOiZ. W sumie zakupiono 12 poduszek. Za wysoki poziom wrażliwości na los oraz potrzeby chorych dzieci należą  się zarówno uczniom, jak też nauczycielom wyjątkowe słowa uznania i podziękowania.

Opiekunowie SKW

Agnieszka Macuska-Kozioł

Aurelia Wieczorek

Grzegorz Wieczorek

Poduszka dla Maluszka 2016
Poduszka dla Maluszka 2016 Poduszka dla Maluszka 2016
Poduszka dla Maluszka 2016
Poduszka dla Maluszka 2016 Poduszka dla Maluszka 2016
Poduszka dla Maluszka 2016
Poduszka dla Maluszka 2016 Poduszka dla Maluszka 2016
Poduszka dla Maluszka 2016
Poduszka dla Maluszka 2016 Poduszka dla Maluszka 2016


Archiwum ZCKOiZ
Copyright © 2011 ZCKOiZ. Stworzone dzięki Joomla. Realizacja Rzet®2011

Open source productions