Smaller Default Larger

Czytelnictwo to ważna sfera w życiu każdego człowieka, szczególnie dzieci i młodzieży. Dlaczego?
Czytanie jest oczywiście wielką przyjemnością, ale przede wszystkim stymuluje rozwój mózgu, języka, kształtuje wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, pobudza postawę twórczą, rozbudza zainteresowania, a tym samym wpływa na nasze emocje i intelekt. Kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, kształtuje właściwą hierarchię wartości. Należy więc wybierać książki ciekawe i wartościowe, które wzruszają, bawią i przygotowują młodzież do dorosłego życia. Ważne jest czytanie systematyczne .Młodzież bywa bardzo krytyczna w doborze lektur. Pamiętajmy, że powinny odgrywać ważną rolę w rozwoju osobowości młodego człowieka. Książka może stać się płaszczyzną kontaktu między nastolatkiem a dorosłym. Może stanowić pretekst do rozmów i dyskusji o życiu, wartościach itp. Żyjemy w dobie rewolucji techniczno-cywilizacyjnej, tworzenia się społeczeństwa informacyjnego i rozwoju kultury obrazkowej. W dobie atrakcyjnej i niewymagającej wysiłku intelektualnego telewizji i Internetu, czytanie, jako czynność rozłożona w czasie, może być dla wielu męcząca, bo wymaga skupienia i uwagi. Tym bardziej rozwijajmy potrzebę czytania wśród dzieci i młodzieży. Nauczmy ich, że warto znaleźćczas na czytanie, aby się wyciszyć i zrobić coś dla siebie.