Smaller Default Larger

Czytelnictwo to ważna sfera w życiu każdego człowieka, szczególnie dzieci i młodzieży. Dlaczego?
Czytanie jest oczywiście wielką przyjemnością, ale przede wszystkim stymuluje rozwój mózgu, języka, kształtuje wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, pobudza postawę twórczą, rozbudza zainteresowania, a tym samym wpływa na nasze emocje i intelekt. Kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, kształtuje właściwą hierarchię wartości. Należy więc wybierać książki ciekawe i wartościowe, które wzruszają, bawią i przygotowują młodzież do dorosłego życia. Ważne jest czytanie systematyczne .Młodzież bywa bardzo krytyczna w doborze lektur. Pamiętajmy, że powinny odgrywać ważną rolę w rozwoju osobowości młodego człowieka. Książka może stać się płaszczyzną kontaktu między nastolatkiem a dorosłym. Może stanowić pretekst do rozmów i dyskusji o życiu, wartościach itp. Żyjemy w dobie rewolucji techniczno-cywilizacyjnej, tworzenia się społeczeństwa informacyjnego i rozwoju kultury obrazkowej. W dobie atrakcyjnej i niewymagającej wysiłku intelektualnego telewizji i Internetu, czytanie, jako czynność rozłożona w czasie, może być dla wielu męcząca, bo wymaga skupienia i uwagi. Tym bardziej rozwijajmy potrzebę czytania wśród dzieci i młodzieży. Nauczmy ich, że warto znaleźćczas na czytanie, aby się wyciszyć i zrobić coś dla siebie.


Zalety książek:
1. Książki pomagają nam rozwijać język i słownictwo.
2. Książki rozwijają myślenie. Dostarczają nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerzają naszą świadomość i nasz świat.
3. Książki pobudzają fantazję, uczą budować obrazy w wyobraźni.
4. Książki dostarczają nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
5. Książki rozwijają nasze uczucia i zdolność do empatii.
6. Książki dostarczają nam rozrywki i emocji. Mogą rozbawić, poprawić nasze samopoczucie, skłonić do przemyśleń i wskazać nowe możliwości.
7. Książki są przewodnikiem w świecie etyki. Skłaniają do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
8. Książki pomagają nam zrozumieć siebie i innych.

„Czytajmy więc, czytajmy dla siebie i dla innych”

Opracowała: Anna Chodacz na podstawie:
1. Kultura, zmiana społeczna, wychowanie: inspiracje i poszukiwania, pod red. Adama Grodzkiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Anny Wiłkomirskiej, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, ISBN 83-235-0323-0
2. Wojciechowski Jacek, Czytelnictwo, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, ISBN 83-233-1234-6
3. John Katarzyna, Chłopackie i dziewczyńskie czytanie, „Biblioteka w Szkole”, 2014, nr 9, 10-11 s.
4. http://www.spharbutowice.szkolnastrona.pl/container/wplyw-czytania-na-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy.pdf [data dostepu: 17.10.2016]
5. http://www.zspjastrzebia.szkolna.net/dla-rodzicow/wplyw-czytania-na-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy [data dostepu: 18.10.2016]

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych jest Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze.
Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie http://zckoiz.zabrze.pl/pliki/RODO/Informacja.pdf